Medial Vägledning

Medial vägledning ges på distans eller på Landfjärden.

Kontakta mig för att boka Din session.

Min medialitet

Obs! På flik/sida Hem – första sidan – kan du se pris etc.

Som barn upplevde jag många så kallade paranormala fenomen, sådant som en del människor uppfattar som ologiskt och strider mot fysikens lagar. Som vuxen, efter att länge ha sökt vägledning via min konst och en litteratur, började jag så småningom att utveckla min medialitet för praktiskt bruk så att den kommer till gagn för såväl mina medmänniskor som mig själv. Det är egentligen en medfödd förmåga som alla föds med, men som ofta försvinner då den inte uppmuntras eller får det underhåll som behövs.

Min medialitet yttrar sig på olika sätt. Först och främst är jag klärvoajant (jag Ser), men jag har även tillgång till klärsentiens (jag Känner) och kläraudiens (jag Hör och Förnimmer) och ibland känner jag även via Luktsinnet – kläraroma. Vid medialt arbete får jag guidning av mina guider och änglar. Jag förmedlar släkt, vänner och bekanta som har gått över till andra sidan och jag arbetar även med hjälp via olika symbol- och tarotkort, med vägledning i livsfrågor och för ens personliga andliga växande. Som konstnär har jag dessutom ganska ofta lätt att få till mig information från det universella energifältet eller fältet av kvantinformation, där all information finns samlad från alla tidigare, nuvarande och eventuella framtida händelser.

Våren 2013 blev jag certifierad på Academy for Inner Potential i Stockholm, en mediumskola under ledning av Vendela Cederholm (bl.a. känd som medium från Det Okända på TV), samt av Lottie Wahlin. Utbildningen syftar till personlig, andlig och medial mognad för att yrkesmässigt kunna verka som medium. Som certifierat medium ska man kunna hantera olika situationer som kan uppkomma i det mediala arbetet samt ha en god kunskapsgrund att stå på.  Jag kan leda grupper i meditationer och sessioner, samt utvecklingscirklar. 

Det är viktigt att tänka på att precis som vi människor är funtade på olika sätt, skiljer sig även arbetssätten åt hos olika medium. 

Jag har även förmåga till ’remote viewing’ / fjärrseende och att på distans ansluta mig till olika sammankomster, som till exempel healing workshops i Kanada. Numer har jag emellertid riktat in min medialitet på privatsessioner, samt åt mitt konstnärliga arbete.

En konsultation med mig som kanal kan komma att ge dig än mer av äkta värde när du har ett öppet sinne, en positiv attityd och släpper orealistiska förväntningar. Jag avgör inte själv vem som kommer från andevärlden. Mitt arbetssätt har sin utgångspunkt i min egen intention om att göra gott och ett bra jobb som kan ge dig hjälp på vägen. Min önskan är att du ska känna hopp, glädje och förtröstan inför vad som komma kan. Det ger bäst förutsättningar för en lyckad session. Jag kan med gott samvete säga att jag har en mängd lyckade sessioner att se tillbaka på, och det är en sann glädje och en verklig ynnest att få hjälpa mina medmänniskor med hjälp av den ledsagning jag själv får via andevärlden. Allt vi behöver är att tillsammans ha tillit till att källan till det som länkas via mig äger en vishet djupare än vår egen. Så ett tips för en lyckad session är att inte ”låsa sig fast” vid en speciell utgång om hur du vill att sessionen ska vara, för det ger låsningar istället för positiva öppningar. Ha ett öppet sinne och ha även i åtanke att det handlar inte bara om att sitta ner och slappna av och låta någon annan tala om för dig vad som ska hända dig. Du behöver tänka efter, söka i ditt sinne och öppna upp för nya tankar och insikter.

En viktig sak att tillägga är att jag som medium enbart fungerar som en förmedlande länk mellan klient/kund och de andliga dimensionerna och den information som kommer till mig kan jag enbart vidarebefordra. Jag kan själv aldrig avgöra eller bestämma vem som kommer fram genom mig. En annan viktig sak att framhålla är att jag ej är någon samtalsterapeut utan medium. Om du känner vikt av att få samtalshjälp föreslår jag; du kan ringa till Nationella hjälplinjen, kostnadsfri, psykologisk hjälp.  Tel: 020-220060 alla dagar kl 13-22, eller skriv och få personligt svar. www.hjälplinjen.se

Hur en session kan fungera

Antingen kommer Du på ett lokalt besök (till Landfjärden), eller så väljer Du en telefon session för en enskild session. En ickelokal session, via telefon, fungerar precis lika bra ska tilläggas.  Stunden tillsammans är till för att ge styrka, tröst, hopp och vägledning i det dagliga livet. Jag kan endast ge vägledning och inte tala om för dig hur du ska välja, för de slutliga valen ligger alltid hos var och en av oss själva. Ingen kan bestämma över någon annan och dess fria val. Men du kan få ledtrådar utifrån vilka du själv avgör hur du ska gå vidare. Tänk på ~ Då ingenting är hugget i sten är det klokt av Dig att tänka på att det som jag säger kan ske, men Du är herre i ditt eget liv och väljer de vägar Du känner är rätt i ditt hjärta. 

Det går bra att ha frågeställning kring sådant som rör relation/er men jag kan inte egentligen tala om för Dig Hur vederbörande tänker, eller har för planer utan mera kring hur Du ska gå vidare etc med den rådande situationen. Jag arbetar mest under inspiration då jag använder mig av flera olika metoder under en och samma session och vanliga frågeställningar kan handla om arbete, relationer, bostad/flytt, hälsa, eller kontakt med anförvanter mm. Ha i åtanke att jag Visar på Möjligheter och berättar inte för Dig Hur Ditt Liv Kommer att Bli.

En lokal enskild session med mig äger rum i mitt hem på Landfjärden, Nyäshamns kommun i Stockholmsområdet. Kontakta mig i god tid för att boka, (gäller även telefonsessioner) och berätta samtidigt om det gäller telefonsession eller ett personligt besök. Betalning sker kontant eller med Swish efter den lokala sessionen. Och före, när det gäller telefonsession.

 

Då den mediala förmågan fungerar bra även på distans, på en icke lokal nivå för medvetandet, går det också bra att hålla en session per telefon. Det gäller såväl medial vägledning som tarot och healing. En session är antingen 20, 30, 45 eller 60 minuter.
Innan en telefonsession behöver jag en stund för intoning/länka ”upp” och ber dig därför att kontakta i förväg för tidsbokning. När vi bestämt en tid kan du boka och betala telefonsessionen via Swish eller med banköverföring (kontakta mig).
 

Jag håller mig till sekretessregeln och inom de etiska ramar som följer med ansvarstagandet att tjäna mänskligheten och de andliga dimensionerna.

Riktlinjer för min mediala vägledning:

  • Jag arbetar under tystnadsplikt. Ditt besök och allt som framkommer under en session är strikt konfidentiellt.
  • Jag tar på mig ansvaret att efter bästa förmåga tjäna mänskligheten och andevärlden.
  • Jag gör mitt bästa för att hålla mig neutral, så att mina egna åsikter och värderingar inte färgar den information som kommer till mig.
  • Jag önskar vara till gagn, så att du som klient ska må bra och gå stärkt ur ett uppbyggligt möte, som ger kraft, förtröstan och hjälp på vägen.
  • Jag har tillit till att jag vägleds av något som har en mer heltäckande bild och mer vishet än jag själv har.
Carina Ehlers
Certifieringsbevis från Akademin 2013