Tarot

Tarotläggning ges på distans eller på Landfjärden.

Kontakta mig för att boka Din session.

Om tarotläggning

Tarot kan användas för att orientera sig på vägen mot större medvetenhet, och som en vägledare till inre förvandling. 
Bildspråkets symbolik har en detaljerad esoterisk betydelse som kan avslöja dolda budskap.


Tarotkort har funnits sedan medeltiden, men först på 1800-talet slog det riktigt stora intresset igenom.
Då började man tolka korten på ungefär liknande sätt som man gör idag.
Numera finns tarot i många olika utformningar med många olika tolkningssystem.

Tarot som verktyg för medialitet

En vanlig föreställning är att tarotkort förknippas med spådom, vilket indikerar att människans liv är ödes- och förutbestämt och att allt är statiskt. För mig har korten i sig ingen inneboende magi. De fungerar som ett verktyg i det mediala arbetet, där de kan hjälpa till att ge vägledning och speglingar till den mediala information som kommer igenom. Tarot kan berätta mer om förutsättningar som ger utrymme för egna val, beslutsfattande och handlingar.

BOKSTAVSSYMBOLIK / NUMEROLOGI är ytterligare en metod jag använder mig av. 
De kan främja möjligheterna för vidareutveckling av själsväsen och personlighet.
 

Boka tarotläggning

Du kan kontakta mig på carinas.box@gmail.com för att boka ett besök hos mig.
Då jag använder tarot som komplement till medialitet, vilket även kan utövas på distans, så går det att boka tarotläggning på distans som en telefonsession. Mer information om bokning hittar du på sidan medial vägledning.